Terms & Conditions

WASHARE

PODSUMOWANIE ZASAD I WARUNKÓW PRANIA

To jest podsumowanie warunkówi warunki obowiązujące klientów korzystających z aplikacji washare. Nie powinno zastępować przeczytania pełnej wersji poniżej.

Jesteśmy Washare Limited, spółką zarejestrowaną w Anglii i Wales pod numerem 11638614, z siedzibą pod adresem Berkeley Square House, Berkeley Square, Londyn, W1J 6BD, Wielka Brytania. Odtąd nazywamy nas „My”, „Nas” lub „Washare”. Z zastrzeżeniem rejestracji jesteś „Dostawcą usług” lub „Ty”. Z zastrzeżeniem rejestracji jesteś „Dostawcą usług” lub „Ty”.

Obsługujemy aplikację mobilną cashare, aplikację mobilną washare oraz stronę internetową www.washare.com, za pośrednictwem której można zamówić pranie, prasowanie i inne usługi od zewnętrznych dostawców usług.

Jesteśmy odpowiedzialni za: (i) udostępnienie platformy, za pośrednictwem której można zamawiać i otrzymywać usługi sprzątania od dostawców usług; i (ii) otrzymywanie informacji zwrotnych, pytań i skarg dotyczących przyjętych rezerwacji Odbierzemy od Ciebie płatności, a pomyślne otrzymanie płatności od Ciebie spłaci dług wobec odpowiedniego Usługodawcy. Następnie dokonamy płatności na rzecz odpowiedniego Usługodawcy po potrąceniu wszelkich należnych nam opłat.

Wszystkie usługi sprzątania są świadczone przez usługodawców jako niezależnych zewnętrznych wykonawców, którzy nie są zatrudnieni ani w inny sposób zaangażowani przez Washare. Dostawcy usług są odpowiedzialni za usługi sprzątania, które świadczą na rzecz użytkownika, a umowa na te usługi sprzątania jest zawarta między użytkownikiem a usługodawcą. Nieodpowiadamy wobec Ciebie za usługi sprzątania, które otrzymujesz od usługodawców. Daj nam jednak znać, jeśli napotkasz problem lub jeśli usługi sprzątania, które otrzymujesz, nie spełniają Twoich oczekiwań, a my dołożymy wszelkich starań, aby pomóc.

Masz wobec nas szereg zobowiązań w zamian za otrzymywanie usług platformy. Zostały one szczegółowo opisane w pełnej wersji poniżej, ale najważniejsze jest to, że zgadzasz się uiścić wszystkie obowiązujące opłaty.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki i upewnij się, że je rozumiesz, zanim skorzystasz z usług platformy i / lub zażądasz usług sprzątania za pośrednictwem aplikacji Washare, ponieważ będzie miało zastosowanie do twoje relacje z Washare i dostawcami usług. Niniejsze Warunki ograniczają między innymi naszą odpowiedzialność wobec Ciebie w pewnych okolicznościach (szczegóły w klauzuli9 poniżej). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z usług platformy ani żądać usług sprzątania od usługodawców.

Istnieją inne warunki, które mogą Cię dotyczyć:pamiętaj, że korzystanie z aplikacji Washare podlega również naszym Ogólnym warunkom korzystania z aplikacji i witryny internetowej oraz naszej Polityce prywatności. Kontynuując korzystanie z aplikacji Washare, potwierdzasz, że akceptujesz te dodatkowe warunki i zasady oraz zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się z tymi dodatkowymi warunkami i zasadami, nie możesz korzystać z aplikacji Washare.

Niniejsze Warunki mogą się zmieniać od czasu do czasu i jest to aktualna wersja dostępna w aplikacji Washare, która będzie miała zastosowanie do Usług Sprzątania, gdy poprosisz o Rezerwację. Powiadomimy Cię o zmianach w niniejszych Warunkach pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji konta u nas. Do Ciebie należy powiadomienie nas o wszelkich zmianach w wybranym przez Ciebie adresie e-mail – jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], a chętnie pomożemy.


PEŁNA WERSJA ZASAD I WARUNKÓW PRANIA

1.Definicje

1.1. Kiedy w niniejszych Warunkach zostaną użyte następujące słowa pisane wielkimi literami, będą one miały następujące znaczenie:

 • Konto: konto elektroniczne utworzone przez Ciebie w celu zarejestrowania Twojego dostępu do Usług Platformy.
 • Rezerwacja: rezerwacja dokonana przez Ciebie w aplikacji Washare na usługi sprzątania.
 • AplikacjaCashare: nasza aplikacja mobilna o nazwie „Cashare”, w ramach której zarejestrowane i zatwierdzone przez nas osoby tworzą pulę Usługodawców, którzy mogą wyrazić zgodę na świadczenie Usług Sprzątania Klientom.
 • Opłaty: ma znaczenie podane w punkcie 1.
 • Umowa o sprzątanie: umowa, którą będziesz mieć z usługodawcą w zakresie usług sprzątania, zawarta przez Ciebie za pośrednictwem aplikacji Washare i przez usługodawcę za pośrednictwem aplikacji Cashare.
 • Usługi sprzątania: usługi wymienione w formularzu rezerwacji dostępne od czasu do czasu w aplikacji Washare (w tym na przykład pranie i prasowanie) i świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami.
 • Klient: użytkownik konsumencki, który jest zarejestrowany w naszej aplikacji Washare w celu uzyskania usług sprzątania w ramach umowy o sprzątanie.
 • Usługi Platformy:usługi świadczone okresowo przez Washare na rzecz Ciebie na mocy niniejszych Warunków, w tym: (i) udostępnienie platformy, za pośrednictwem której możesz dokonywać Rezerwacji u Usługodawców; (ii) prowadzenie ewidencji Rezerwacji; (iii) trzymywanie informacji zwrotnych, pytań i skarg związanych z Rezerwacjami oraz zajmowanie się nimi; oraz (iv) organizowanie płatności za usługi sprzątania dla dostawców usług w Twoim imieniu.
 • Usługodawca:osoba zarejestrowana w aplikacji Cashare w celu świadczenia usług sprzątania z którą możesz zawrzeć jedną lub więcej umów dotyczących sprzątania.
 • Warunki: niniejsze zasady i warunki mające zastosowanie do Klientów korzystających z aplikacji Washare, które są okresowo przez nas zmieniane.
 • Portfel: cyfrowyportfel przypisany do Twojego Konta, na który Washare może przelać kary i inne kwoty należne Tobie z którego można odliczyć kwoty należne w związku z Rezerwacjami.
 • Washare App: naszaaplikacja mobilna o nazwie „Washare”, za pośrednictwem której Klienci mogą zamówić i zarezerwować usługi sprzątania.

1.2 Kiedy używamy w niniejszych Warunkach słów „pisanie”, będzie to obejmować wiadomości e-mail i powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Washare.

1.3 W niniejszych Warunkach słowa „w tym” i „obejmuje” oznaczają „w tym między innymi”.

2. Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy zakres Usług Platformy. Produkty lub usługi dostępne w ramach Usług Platformy mogą być źle wycenione, mogą być niedokładne lub niedostępne, a ponadto możemy napotkać opóźnienia w aktualizowaniu informacji dotyczących Usług Platformy oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych lub platformach, w tym w aplikacji Washare. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyraźnie zgadzasz się, że jakakolwiek oferta możliwości otrzymania produktu lub usługi od Usługodawcy nie stanowi oferty prawnej mogącej pociągać za sobą konsekwencje prawne. Nie możemy i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub przeoczeń w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Ta sekcja „Dostępność, błędy i nieścisłości” nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

3.Twoje konto i wykorzystanie danych osobowych

3.1. Aby korzystać z Usług Platformy lub mieć do nich dostęp, należy utworzyć i zarejestrować konto za pośrednictwem aplikacji Washare. Aby założyć konto, musisz mieć co najmniej 18 lat.

3.2. Rejestracja konta wymaga podania do Washare pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu komórkowego, a także co najmniej jednej ważnej metody dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego prowadzonego w brytyjskim banku. Zgadzasz się dostarczać i utrzymywać dokładne, kompletne i aktualne informacje na swoim Koncie. Brak utrzymania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji o Koncie może skutkować brakiem dostępu do Usług Platformy i ich używania lub zamknięciem Konta Washare. O ile Washare nie zezwoli inaczej na piśmie, możesz posiadać tylko jedno Konto. Nie możesz upoważniać osób trzecich do korzystania ze swojego konta.

3.3. Twoje Konto będzie dostępne poprzez wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika oraz hasło wybrane przez Ciebie podczas tworzenia Konta. Możesz od czasu do czasu zmienić swoje hasło w dogodnym dla siebie czasie. Zawsze jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do swojego Konta oraz za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem.

3.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu do Twojego hasła lub Konta w wyniku nieprzestrzegania niniejszych Warunków.

3.5. Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

3.6. Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu ani żadnej nazwy użytkownika, która nie jest legalnie dostępna do użytku, takiej jak (bez ograniczeń) nazwa lub znak towarowy, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż Bez odpowiedniego upoważnienia lub nazwiska, które jest w inny sposób obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne.

3.7. Mamy prawo do zablokowania dowolnej nazwy użytkownika lub hasła w dowolnym momencie, jeśli, według naszej uzasadnionej opinii, nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

3.8. Tworząc Konto, zgadzasz się, że Washare może wysyłać Ci powiadomienia za pośrednictwem aplikacji Washare, e-mailem lub wiadomościami tekstowymi (SMS) w ramach normalnej działalności biznesowej Usług Platformy.

3.9. W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości w celu uzyskania dostępu do Usług Platformy lub korzystania z nich lub w celu otrzymania usług sprzątania od Usługodawcy, i zgadzasz się, że możesz odmówić dostępu do Usług Platformy lub z nich korzystać lub odmówić zgody do otrzymywania usług sprzątania, jeśli odmówisz przedstawienia dowodu tożsamości.

3.10. 3.10. Wykorzystamy Twoje dane osobowe przekazane nam przez Ciebie w celu:

 • świadczyć Usługi Platformy; i
 • przetwarzać płatności Opłat i wszelkie płatności na rzecz Ciebie zgodnie z niniejszymi Warunkami.

3.11. Nie przekażemy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim, w tym Usługodawcom, którzy będą mogli komunikować się z Tobą za pośrednictwem aplikacji Washare w celu wykonania Umowy sprzątania. W tym zakresie Usługodawcy będą mieli ograniczony dostęp do informacji i treści znajdujących się na Twoim Koncie.

3.12. 3.12. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności pod adresem https://www.washare.com/privacy-policy/

4.Zasady dotyczące treści generowanych przez użytkowników i dopuszczalnego użytkowania

4.1. Jeśli i gdzie pozwala na to funkcjonalność Aplikacji Washare, Użytkownik może (za pośrednictwem swojego Konta) przesyłać, przesyłać, publikować lub w inny sposób udostępniać opinie o Usługodawcach. Wszelkie takie treści dostarczone przez Ciebie za pośrednictwem Twojego Konta pozostają Twoją własnością. Jednakże przekazując Washare tę zawartość, zgadzasz się udzielić Washare światowej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od tantiem licencji, z prawem do udzielania podlicencji, używania, kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania , publicznie wykonywać i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać takich treści we wszystkich formatach i kanałach dystrybucji znanych obecnie lub w przyszłości (w tym w witrynach i usługach osób trzecich), bez dalszego powiadamiania lub zgody Użytkownika oraz bez wymogu zapłaty na rzecz Ty lub inna osoba lub podmiot.

4.2. 4.2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji wszelkich dostarczonych przez Ciebie treści (lub usunięcia wcześniej opublikowanych treści bez powiadomienia), jeśli nie są one zgodne z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji o odmowie publikacji (lub usunięciu wcześniej opublikowanych) treści dostarczonych przez Ciebie. Zastrzegamy sobie również prawo do zamknięcia konta i / lub zablokowania możliwości publikowania treści generowanych przez użytkowników za pośrednictwem aplikacji Washare, jeśli naruszysz warunki naszej Polityki dopuszczalnego użytkowania.

4.3. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że aplikacja Cashare zawiera funkcję przeglądania, która po włączeniu umożliwia Usługodawcom przesyłanie opinii na temat ich interakcji z poszczególnymi Klientami. Należy pamiętać, że nie można zrezygnować z tej funkcji i od czasu do czasu może ona zawierać negatywne recenzje i / lub opinie od dostawców usług, na które Washare nie ma wpływu. Poglądy i opinie wyrażone przez Usługodawców dotyczą poszczególnych osób przesyłających treści tworzone przez użytkowników, a nie Washare i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie treści tworzone przez użytkowników. Jeśli jednak uznasz, że jakiekolwiek treści generowane przez użytkowników w aplikacjach Washare lub Cashare są w jakikolwiek sposób obraźliwe, obsceniczne, zniesławiające, rasistowskie, szkodliwe, niedokładne, niezgodne z prawem, nielegalne lub wprowadzające w błąd w jakikolwiek sposób, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres [email protected] z tematem „Kontrowersyjna treść”. Po otrzymaniu Twojej skargi możemy usunąć, zmienić lub zablokować dostęp do treści generowanych przez użytkowników, których dotyczy skarga.

4.4. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, Washare może, ale nie jest zobowiązane, przeglądać, monitorować lub usuwać takie treści według własnego uznania, w dowolnym czasie iz dowolnego powodu, bez powiadomienia.

5.Usługi App Store stron trzecich

Apple Inc. i Google Inc. (i / lub ich odpowiednie międzynarodowe spółki zależne i stowarzyszone) będą zewnętrznymi beneficjentami niniejszych Warunków, jeśli uzyskasz dostęp do Usług Platformy za pomocą aplikacji opracowanej odpowiednio dla urządzeń mobilnych z systemem Apple iOS lub Android. Tacy beneficjenci będący osobami trzecimi nie są odpowiedzialni za świadczenie lub wsparcie jakichkolwiek usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji Washare. Twój dostęp do Usług Platformy za pomocą tych urządzeń podlega warunkom określonym w odpowiednich warunkach świadczenia usług przez beneficjenta będącego stroną trzecią.

6. Zamknięcie konta

6.1. 6.1. Możemy zamknąć lub zawiesić Twoje Konto natychmiast po wypowiedzeniu, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego i całkowitego uznania, w tym w przypadku naruszenia niniejszych Warunków. Zamknięcie konta oznacza, że nie będziesz mógł korzystać z usług platformy oferowanych za pośrednictwem aplikacji Washare ani uzyskiwać do nich dostępu. Po wypowiedzeniu Twoje prawo do dostępu do Usług Platformy natychmiast wygaśnie, a wartość Portfela na Twoim Koncie zostanie zwrócona na Twoje konto bankowe podane zgodnie z punktem 3.2 pomniejszone o:

 • wszelkie kwoty, które jesteśmy uprawnieni do zatrzymania lub odliczenia zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym na podstawie klauzuli 13; i
 • rozsądne potrącenie naszych kosztów administracyjnych za zamknięcie Twojego konta.

6.2. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz to zrobić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że w tym czasie nie będziesz mieć żadnych „aktywnych” Rezerwacji.

6.3. Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym zrzeczenia się gwarancji, odszkodowań i ograniczeń odpowiedzialności.

6.4. Nasze prawo do zamknięcia Twojego konta zgodnie z punktem 6.1 pozostaje bez uszczerbku dla Twoich praw ustawowych.

7.Świadczenie usług Platformy

7.1. Washare świadczy Ci Usługi Platformy. Usługi platformy obejmują:

 • Ułatwianie Rezerwacji żądanych przez Ciebie zgodnie z niniejszymi Warunkami i akceptowanie takich Rezerwacji jako ujawnionego przedstawiciela odpowiedniego Usługodawcy, co prowadzi do zawarcia Umowy Sprzątania między Tobą a odpowiednim Usługodawcą, ale bez uszczerbku dla wyłącznych i bezwzględnych praw Washare prawo do odrzucenia takiej prośby i / lub anulowania zaakceptowanej Rezerwacji;
 • Monitorowanie postępu Kontraktu na sprzątanie zarezerwowanego za pośrednictwem aplikacji Washare poprzez dane wprowadzane przez Usługodawcę;
 • Prowadzenie ewidencji Rezerwacji; i
 • Otrzymywanie i rozpatrywanie opinii, pytań i skarg związanych z Rezerwacjami dokonanymi przez Ciebie.

8. Twoja umowa na sprzątanie z usługodawcą i Twoje zobowiązania

8.1. Washare nie jest dostawcą usług prania, prasowania ani innych podobnych usług i nie wykonuje usług sprzątania. Washare zapewnia platformę technologiczną, która umożliwia zarejestrowanym Usługodawcom i Klientom odpowiednio świadczenie i otrzymywanie usług, w tym pranie i prasowanie, w ramach umowy dotyczącej dalszego sprzątania zawartej między Usługodawcą a Klientem.

8.2. Usługi sprzątania są świadczone przez indywidualnego usługodawcę na podstawie umowy o sprzątanie zawartej między Tobą a odpowiednim dostawcą usług w ramach korzystania z usług platformy.

8.3. Washare nie jest stroną umowy o sprzątanie i działa jako ujawniony agent Usługodawcy w komunikowaniu zgody Usługodawcy na zawarcie z Tobą umowy o sprzątanie.

8.4. Wszystkie usługi sprzątania są świadczone przez usługodawców jako niezależnych zewnętrznych wykonawców, którzy nie są zatrudnieni ani w inny sposób zaangażowani przez Washare.

8.5. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:

 • Washare nie jest zobowiązane do weryfikowania tożsamości lub w inny sposób badania lub przeprowadzania jakichkolwiek kontroli przeszłości jakiegokolwiek Usługodawcy i że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo i ochronę w odniesieniu do wszelkich interakcji z Usługodawcą;
 • Zachowasz spokój, uprzejmość i uprzejmość dla wszystkich Usługodawców;
 • Sprawdzisz wszystkie ubrania wyczyszczone przez usługodawcę, zanim opuścisz punkt odbioru (jeśli w ramach umowy o sprzątanie odbierzesz swoją odzież) lub opuszczą Twój lokal (jeśli zgodnie z umową o sprzątanie odzież zostanie Ci dostarczona przez usługodawcę );
 • Niezwłocznie powiadomisz nas o wszelkich skargach dotyczących usługodawcy lub innej strony trzeciej w związku z usługami sprzątania, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected]; i
 • Po zawarciu umowy o sprzątanie z usługodawcą, zgadzasz się nie zawierać żadnych umów dotyczących otrzymania równoważnych lub podobnych usług z tym usługodawcą w inny sposób niż za pośrednictwem aplikacji Washare.

9.Ograniczenie odpowiedzialności – przeczytaj uważnie

9.1. Z zastrzeżeniem punktu 9.2, maksymalna łączna odpowiedzialność Washare wobec Ciebie na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi, czy to w umowie, czynach niedozwolonych (w tym zaniedbania), naruszeniu ustawowego obowiązku czy w inny sposób, w żadnym wypadku nie przekroczy 5000 PLN. Ponadto Washare nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna wobec Ciebie (z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia ustawowego obowiązku lub w inny sposób) za:

 1. każde żądanie Rezerwacji, które nie zostało zaakceptowane lub które zostało anulowane przez Usługodawcę (z wyjątkiem zakresu określonego w punkcie 12);
 2. wszelkie straty lub uszkodzenia mienia użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby (w tym elementów odzieży) wynikające z lub w związku z wykonywaniem przez Usługodawcę Usług sprzątania;
 • wszelkie straty, szkody, koszty, wydatki lub odpowiedzialność poniesiona przez kogokolwiek innego niż Ty w związku z korzystaniem z aplikacji Washare;
 1. jakąkolwiek utratę dochodów lub zysków, utratę kontraktów, utratę możliwości, utratę biznesu lub wartości firmy lub inne straty niematerialne lub jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w jakikolwiek sposób (nawet jeśli Washare został poinformowany przez Ciebie o możliwość takiej utraty lub uszkodzenia); lub
 2. wszelkie inne straty, szkody, koszty, wydatki lub odpowiedzialność, które ponosisz w związku z Usługami Platformy, z wyjątkiem przypadków, w których Washare nie wykona swoich zobowiązań wobec Ciebie z takim stopniem umiejętności i staranności, jakiego racjonalnie i normalnie oczekuje się od sumienny i profesjonalny dostawca usług podobnych do Usług Platformy.

Zgadzasz się, że ograniczenia określone w tej klauzuli 9.1 są uczciwe i rozsądne, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że aplikacja Washare i Usługi platformy są świadczone Tobie bezpłatnie oraz że Washare otrzyma opłatę tylko w przypadku, gdy Ty zawrzeć i otrzymać usługi sprzątania w ramach umowy o sprzątanie.

9.2. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności Washare za oszustwo, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez jej zaniedbanie lub umyślne zaniedbanie lub jakąkolwiek inną odpowiedzialność w zakresie, w jakim nie można jej wykluczyć ani ograniczyć na mocy prawa.

10.Prawo właściwe

10.1. Niniejsze Warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

10.2. Wszelkie spory, roszczenia lub kwestie sporne wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

11. Płatność

11.1. Twoje żądanie i otrzymanie usług sprzątania od dostawcy usług spowoduje naliczenie opłat w wysokości wyszczególnionej w aplikacji Washare w momencie składania wniosku o rezerwację („Opłaty”).

11.2. Przed złożeniem wniosku o Rezerwację należy doładować Portfel wystarczającymi środkami, aby w całości pokryć koszt żądanych Usług Sprzątania. Minimalna kwota, jaką możesz załadować do swojego Portfela w jednej transakcji, wynosi 10,00 GBP.

11.3. Po otrzymaniu przez Ciebie usług sprzątania w ramach umowy o sprzątanie, ułatwimy Ci zapłatę Opłat na rzecz Usługodawcy jako ujawnionego agenta płatności dla Ciebie oraz jako ujawnionego agenta windykacyjnego dla Usługodawcy.

11.4. Uiszczenie Opłat w sposób opisany w punkcie 11.1 będzie traktowane tak samo, jak płatność dokonana bezpośrednio przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy. Opłaty i płatności Opłat będą obejmować obowiązujące podatki (w tym VAT). Opłaty uiszczone przez Ciebie są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że Washare podejmie decyzję inaczej.

11.5. W stosunkach między Tobą a Washare, Washare zastrzega sobie prawo do ustalania, usuwania i / lub zmiany Opłat za dowolne lub wszystkie Usługi Platformy i / lub Usługi Sprzątania w dowolnym momencie według własnego uznania Washare. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że opłaty mogą ulegać znacznym wahaniom w okresach wysokiego lub niskiego zapotrzebowania na Dostawców Usług, zarówno ogólnie, jak i na jakimkolwiek określonym obszarze geograficznym.

11.6. Washare może od czasu do czasu oferować określonym Klientom oferty promocyjne i rabaty, które mogą skutkować różnymi kwotami opłat za te same lub podobne usługi oferowane za pośrednictwem aplikacji Washare. Zgadzasz się, że takie oferty promocyjne i rabaty, o ile nie zostaną Ci również udostępnione, nie będą miały zastosowania do Opłat płatnych przez Ciebie.

11.7. Washare może odliczyć od Twojego Portfela wszelkie kwoty do zapłacenia przez Ciebie, jeśli mają zastosowanie okoliczności określone w punkcie 13.

12.Opóźnienie lub anulowanie Rezerwacji przez Usługodawcę

12.1. Usługodawca może anulować Umowę o sprzątanie w ciągu pięciu (5) minut od dokonania przez Ciebie Rezerwacji. Jeśli usługodawca anuluje umowę na sprzątanie po tym okresie, zostanie obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 15,00 PLN , która będzie należna Użytkownikowi. Usługodawca nie może anulować umowy o sprzątanie po otrzymaniu przedmiotów będących przedmiotem usług sprzątania.

12.2. Jeśli Usługodawca nie przyjmie rzeczy do czyszczenia lub nie odbierze od Ciebie przedmiotów do czyszczenia (jeśli dotyczy) w ciągu jednej (1) godziny od wymaganego terminu ich dostarczenia lub odbioru (jeśli dotyczy), Usługodawca będzie opłata w wysokości 50 pensów za godzinę opóźnienia (lub jej część), z których całość będzie należna Użytkownikowi. W przypadku opóźnienia wynoszącego dwie godziny lub więcej, Kontrakt na sprzątanie zostanie uznany za anulowany, a Usługodawca zostanie również obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 15,00 PLN, którą należy zapłacić Użytkownikowi.

12.3. Jeśli Usługodawca nie zapewni Usług Sprzątania w ramach Umowy Sprzątania, zostanie obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 15,00 PLN,, która będzie należna Użytkownikowi.

12.4. Jeśli Usługodawca nie zwróci Ci przedmiotów w ciągu jednej (1) godziny od terminu ich zwrotu, Usługodawca zostanie obciążony opłatą w wysokości 15,00 PLN za każdy dzień opóźnienia (lub jego część) do maksymalnej kwoty 500.00PLN z czego będzie należna Państwu.

13. Opóźnienie lub anulowanie rezerwacji przez Ciebie

13.1. WAŻNA UWAGA: NINIEJSZA KLAUZULA ZAWIERA SZCZEGÓŁY OPŁAT PŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W PRZYPADKU OPÓŹNIENIA LUB ANULOWANIA REZERWACJI. WSZELKIE OPŁATY DO OPŁAT ZOSTANĄ ODJĘTE Z TWOJEGO PORTFELA.

13.2. Rezerwację możesz anulować w ciągu pięciu (5) minut od jej złożenia. Jeśli anulujesz po tym okresie, zostaniesz obciążony opłatą za anulowanie w wysokości 15,00 pln, którą należy uiścić na rzecz Usługodawcy.

13.3. Jeśli nie dostarczysz przedmiotów do Usługodawcy lub nie umożliwisz odbioru rzeczy przez Usługodawcę w ciągu jednej (1) godziny od wymaganego terminu ich dostarczenia lub odbioru (jeśli dotyczy), zostaniesz obciążony opłatą w wysokości 50 pensów za godzinę opóźnienie (lub jego część), płatne na rzecz Usługodawcy. W przypadku opóźnienia wynoszącego dwie godziny lub więcej, Kontrakt na sprzątanie zostanie uznany za anulowany, a także zostanie naliczona opłata za anulowanie w wysokości 15.00 PLN, którą należy zapłacić Usługodawcy.

13.4. Nie możesz anulować umowy o sprzątanie po otrzymaniu przez Usługodawcę przedmiotów, które są przedmiotem Usług sprzątania.

13.5. Jeśli nie odbierzesz przedmiotów od Usługodawcy w ciągu jednej (1) godziny od terminu ich odbioru, zostaniesz obciążony opłatą w wysokości 5,00 PLN za każdy dzień opóźnienia (lub jego część) do maksymalnej kwoty 150,00 PLN, która być płatne na rzecz Usługodawcy. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 30 dni Usługodawca jest uprawniony do pozbycia się rzeczy bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Ciebie.

13.6. Wszelkie kwoty płatne przez Ciebie na podstawie niniejszego punktu 12 zostaną potrącone z Twojego Portfela [lub, jeśli w Twoim Portfelu są niewystarczające środki, z wszelkich późniejszych płatności, do których otrzymania byłbyś uprawniony]. To prawo do odliczenia jest dodatkiem do wszelkich innych praw lub środków zaradczych, które możemy mieć na mocy niniejszych Warunków, w tym na mocy klauzuli 15.

14. Rozwiązywanie problemów i obsługa reklamacji

14.1. Dbamy o Twoje doświadczenie i chcemy zapewnić najwyższe możliwe standardy, dlatego jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą jednego z Usługodawców lub Usług Sprzątania, napisz do nas na adres [email protected], a my dołożymy wszelkich starań, aby pomóc .

14.2. Po otrzymaniu skargi skontaktujemy się z odpowiednim usługodawcą, aby spróbować rozwiązać problem w Twoim imieniu. Jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu po kontakcie z Usługodawcą, jeśli uznamy to za uczciwe we wszystkich okolicznościach, możemy według własnego uznania zdecydowaćsię na:

 • jeśli spór dotyczy jakości wykonania umowy na sprzątanie, ale nie wiąże się z uszkodzeniem lub utratą odzieży, wpłać do swojego Portfela kwotę, którą uznamy za rozsądną w danych okolicznościach (która w żadnym wypadku nie będzie wyższa niż kwota zapłacona przez Ciebie w przypadku umowy na sprzątanie); lub
 • jeśli spór dotyczy uszkodzenia lub utraty odzieży, zasil swój Portfel kwotą równą wartości kosztu odtworzenia utraconych lub uszkodzonych przedmiotów (z zastrzeżeniem limitu 50,00 GBP za sztukę i łącznego limitu 100,00 GBP za każdy Umowa na sprzątanie).
 • WAŻNA UWAGA: PAMIĘTAJ, ŻE POWAŻNIE BIERZEMY WSZYSTKIE SKARGI DOTYCZĄCE NASZYCH USŁUGODAWCÓW I ZAWSZE ZROBIMY, CO MOŻEMY POMÓC W JEJ ROZWIĄZANIU, JESTEŚMY NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USŁUGI CZYSZCZĄCE ŚWIADCZONE PRZEZ USŁUGODAWCÓW I NIE JESTEŚ ZOBOWIĄZANI DO ZAPISYWANIA PORTFELA LUB ZAPEWNIENIA ŻADNEJ FORMY ZWROTU W PRZYPADKU ZATRUDNIENIA USŁUGI CZYSZCZĄCEJ, KTÓRE OTRZYMAŁEŚ.

15. Zastrzeżenie

15.1. Usługi Platformy są świadczone „tak jak są” i „w miarę dostępności”. Washare zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych warunkach, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji. Ponadto Washare nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji dotyczących niezawodności, terminowości, jakości i przydatności lub dostępności Usług Platformy ani że Usługi Platformy będą działać nieprzerwanie lub bez błędów.

15.2. Zgadzasz się zabezpieczyć Washare i chronić go przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym opłatami prawnymi) wynikającymi z lub w związku z: (i) odbiór usług sprzątania przez dostawcę usług; (ii) naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków; (iii) wykorzystanie Twoich treści przez Washare zgodnie z opisem w punkcie 4.1 powyżej; lub (iv) naruszenie przez użytkownika praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym zewnętrznych Usługodawców.

16Różne

16.1. Nie możesz scedować ani przenieść niniejszych Warunków w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Washare. Wyrażasz zgodę, aby Washare dokonało cesji lub przeniesienia niniejszych Warunków w całości lub w części, w tym na: (i) spółkę zależną lub stowarzyszoną; (ii) jednostka przejmująca kapitał, przedsięwzięcie lub aktywa Washare; lub (iii) następca przez fuzję lub przejęcie.

16.2. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, na mocy obowiązującego prawa, takie postanowienie lub jego część, o ile można je oddzielić od pozostałych postanowień, zostanie uznane za pominięte w niniejszych Warunkach i w żaden sposób nie wpływa na zgodność z prawem, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

16.3. O ile nie określono inaczej w powyższej sekcji zatytułowanejIstnieją inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Ciebie”,niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Washare i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia, porozumienia lub ustalenia między Tobą a Washare, czy to ustne lub na piśmie, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

16.4. Niepowodzenie którejkolwiek ze stron w wyegzekwowaniu lub wykonaniu w jakimkolwiek czasie lub przez jakikolwiek okres któregokolwiek z postanowień lub jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków nie stanowi i nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego postanowienia lub prawa i będzie w żaden sposób nie wpływa na prawo tej strony do późniejszego egzekwowania lub wykonywania go.

16.5. Osoba, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie ma prawa do egzekwowania żadnego z postanowień niniejszych Warunków.