Terms & Conditions

WASHARE

MANAGEMENTSAMENVATTING VAN WASHARE VOORWAARDEN

Dit is een samenvatting van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op klanten die de Washare app gebruiken. Het mag geen vervanging zijn voor het lezen van devolledige versie hieronder .

Wij zijn Washare Limited, een bedrijf opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 11638614 en met ons statutaire zetel in Berkeley Square House, Berkeley Square, Londen, W1J 6BD, Verenigd Koninkrijk. Voortaan worden we aangeduid als “We/Wij“, “Ons” of “Washare“. U bent, onder voorbehoud van uw registratie, een “Klant” of “U“.

Wij beheren de mobiele applicatie Cashare, de mobiele applicatie Washare en de website www.washare.com, via welke U was-, strijk- en andere diensten kunt aanvragen bij externe dienstverleners.

Wij zijn verantwoordelijk voor: (i) het bieden van een platform waarmee U Schoonmaakdiensten kunt aanvragen en ontvangen van Serviceproviders; en (ii) het ontvangen en behandelen van feedback, vragen en klachten met betrekking tot geaccepteerde boekingen. We zullen betalingen van U innen en een succesvolle ontvangst van de betaling van U zal uw schuld aan de relevante Serviceprovider voldoen. We zullen dan de betaling uitvoeren aan de relevante Serviceprovider na aftrek van eventuele kosten die aan ons verschuldigd zijn.

Alle Schoonmaakdiensten worden geleverd door Serviceproviders als onafhankelijke externe contractanten die niet in dienst zijn of anderszins zijn ingeschakeld door Washare. De Serviceproviders zijn verantwoordelijk voor de Schoonmaakdiensten die zij aan U leveren en het contract voor die Schoonmaakdiensten is tussen U en de serviceprovider. Wij zijn nietaansprakelijk jegens U voor de Schoonmaakdiensten die U van de Dienstverleners ontvangt. Laat het ons echter weten als U een probleem tegenkomt of als de Schoonmaakdiensten die U ontvangt niet aan uw verwachtingen voldoen en we zullen ons best doen om U te helpen.

U heeft een aantal verplichtingen jegens ons in ruil voor het ontvangen van de Platformdiensten. Deze worden in de volledige versie hieronder in detail uiteengezet, maar de belangrijkste is dat U ermee instemt alle toepasselijke kosten te betalen.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat U ze begrijpt voordat U de Platformdiensten gebruikt en / of Schoonmaakdiensten aanvraagt via de Washare App , zoals zevan toepassing zijn op uw relatie met Washare en met Dienstverleners. Deze Voorwaarden beperken onder andere onze aansprakelijkheid jegens U in bepaalde omstandigheden (zie clausule 9hieronder voor details). Als U het niet eens bent met deze Voorwaarden, U mag de Platformdiensten niet gebruiken of Schoonmaakdiensten aanvragen bij Dienstverleners.

Er zijn mogelijk andere voorwaarden die op U van toepassing kunnen zijn : Houd er rekening mee dat uw gebruik van de Washare App ook onderhevig is aan ons Algemene Voorwaarden voor App en Websitegebruik en ons Privacybeleid. Door de Washare App te blijven gebruiken, bevestigt U dat U deze aanvullende voorwaarden en beleidsregels accepteert en dat U ermee instemt deze na te leven. Als U niet akkoord gaat met deze aanvullende voorwaarden en beleidsregels, mag U de Washare App niet gebruiken.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd veranderen, en het is de huidige versie die beschikbaar is op de Washare App die van toepassing is op de Schoonmaakdiensten wanneer U een Boeking aanvraagt. We zullen U per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in deze Voorwaarden op het e-mailadres dat U heeft opgegeven bij het registreren van uw account bij ons. Het is aan U om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in het door U gekozen e-mailadres – als U dat wilt, neem dan contact met ons op via [email protected] en We helpen U graag verder.


VOLLEDIGE VERSIE VAN WASHARE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 Als de volgende woorden met hoofdletters in deze Voorwaarden worden gebruikt, is dit wat ze betekenen:

 • Account:het elektronische account dat door U is gemaakt om uw toegang tot de Platform Services te registreren.
 • Booking: een boeking die U heeft gemaakt op de Washare App voor Schoonmaakdiensten.
 • Cashare App: ons mobiele applicatie genaamd “Cashare” waarbij personen die door ons geregistreerd en goedgekeurd zijn een pool van Dienstverleners creëren die ermee instemmen om Schoonmaakdiensten aan Klanten te verlenen.
 • Kosten: heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in clausule 1.
 • Schoonmaakcontract: het contract dat U heeft met een Dienstverlener voor Schoonmaakdiensten, zoals door U aangegaan via de Washare App en door de Dienstverlener via de Cashare App.
 • Schoonmaakdiensten: de diensten zoals vermeld op het boekingsformulier dat van tijd tot tijd beschikbaar is op de Washare App ( waaronder bijvoorbeeld, wassen en strijken ) en verstrekt door Dienstverleners aan U in overeenstemming met deze Voorwaarden.
 • Klant: een consumentgebruiker die is geregistreerd op onze Washare App om Schoonmaakdiensten te ontvangen onder een Schoonmaakcontract.
 • Platformservices: de diensten die Washare U van tijd tot tijd onder deze Voorwaarden levert, waaronder: (i) de terbeschikkingstelling van een platform waarmee U Boekingen kunt maken bij Dienstverleners; (ii) bijhouden van boekingen; (iii) feedback ontvangen en verwerken, vragen en klachten met betrekking tot boekingen; en (iv) namens U de betaling regelen voor Schoonmaakdiensten aan Dienstverleners .
 • Dienstverlener: een persoon die op de Cashare App is geregistreerd om Schoonmaakdiensten te verlenen en met wie U een of meer Schoonmaakcontracten kunt aangaan.
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Klanten die de Washare App gebruiken, zoals van tijd tot tijd door ons gewijzigd.
 • Wallet: de digitale portemonnee die aan uw Account is toegewezen en die door Washare kan worden gecrediteerd met boetes en andere bedragen die aan U verschuldigd zijn en waarvan verschuldigde bedragen in verband met Boekingen kunnen worden afgetrokken.
 • Washare App: ons mobiele applicatie genaamd “Washare” waarmee Klanten Schoonmaakdiensten kunnen aanvragen en boeken.

Als we de woorden “schrijven” of “geschreven” in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit e-mail en meldingen via de Washare App .

1.3 In deze Voorwaarden betekenen de woorden “inclusief” en “omvatten” “inclusief, maar niet beperkt tot “.

2. Beschikbaarheid, Fouten en Onnauwkeurigheden

We werken de reikwijdte van de Platformdiensten voortdurend bij. De producten of services die beschikbaar zijn als onderdeel van de Platform Services kunnen verkeerd geprijsd zijn, onderhevig aan onnauwkeurigheden of niet beschikbaar zijn, en we kunnen vertragingen ervaren bij het bijwerken van informatie met betrekking tot de Platform Services en in ons advertenties op andere websites of platforms, inclusief op de Washare App. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat U er uitdrukkelijk mee akkoord dat elk aanbod van een mogelijkheid om een product of dienst van een Dienstverlener te ontvangen, geen legaal aanbod vormt dat juridische gevolgen kan hebben. We kunnen en zullen de juistheid of volledigheid van enige informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services, niet garanderen. We behouden ons recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Deze sectie “Beschikbaarheid, Fouten en Onnauwkeurigheden” heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

3. Uw Account en het Gebruik van Persoonlijke Gegevens

3.1. 3.1. Om de Platformdiensten te gebruiken of te openen, moet U een account aanmaken en registreren via de Washare App. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een Account aan te maken.

3.2. Accountregistratie vereist dat U bepaalde persoonlijke informatie aan Washare verstrekt, zoals uw naam, adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer, evenals ten minste één geldige betaalmethode, zijnde een bankrekening bij een bank in Nederland. U stemt ermee in nauwkeurige, volledige en actuele informatie in uw account te verstrekken en bij te houden. Als U er niet in slaagt om nauwkeurige, volledige en up-to-date accountinformatie bij te houden, kan dit ertoe leiden dat U geen toegang krijgt tot en geen gebruik kunt maken van de Platformdiensten of dat Washare uw Account beëindigt. Tenzij was dit niet toegestaan door Washare, mag u slechts één account bezitten. U mag geen derde partij machtigen om uw Account te gebruiken.

3.3. Uw account is toegankelijk via een gebruikersnaam die U hebt gekozen en een wachtwoord dat U hebt gekozen bij het aanmaken van uw account. U kunt uw wachtwoord van tijd tot tijd op uw gemak wijzigen U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beschermen en beschermen van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot uw account en voor alle activiteiten of acties met betrekking tot uw wachtwoord.

3.4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord of Account als gevolg van niet-naleving van deze Voorwaarden.

3.5. U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet Ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer U zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van uw Account.

3.6. U mag niet als gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of een gebruikersnaam die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, zoals (zonder beperking) een naam of handelsmerk dat onderhevig is aan rechten van een andere persoon of entiteit anders dan U zonder de juiste toestemming, of een naam die anderszins aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

3.7. We hebben het recht om elke gebruikersnaam of wachtwoord op elk moment uit te schakelen als u, naar onze redelijke mening, niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

3.8. Door een account aan te maken, gaat U ermee akkoord dat Washare U meldingen kan sturen via de Washare App , via e-mail of via tekstberichten (SMS) als onderdeel van de normale bedrijfsvoering van de Platformdiensten.

3.9. In bepaalde gevallen kunt U worden gevraagd om een identiteitsbewijs te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Platformdiensten of voor de ontvangst van Schoonmaakdiensten van een Dienstverlener, en U gaat ermee akkoord dat U de toegang tot of het gebruik van de Platformdiensten geweigerd kan worden om Schoonmaakdiensten te ontvangen als U weigert een identiteitsbewijs te verstrekken.

3.10. We zullen uw persoonlijke informatie die U ons verstrekt gebruiken om:

 • de Platformdiensten leveren; en
 • Uw betaling van de Kosten en eventuele betalingen aan U verwerken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

3.11. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, inclusief Dienstverleners die met U kunnen communiceren via de Washare App voor de uitvoering van het Schoonmaakcontract. Tot zo ver, Dienstverleners hebben beperkte toegang tot informatie en inhoud op uw Account.

3.12. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken op https://www.washare.com/privacy-policy/.

4. Gebruikers Gegenereerde Inhoud en Aanvaardbaar Gebruik Beleid

4.1. Indien en waar de functionaliteit van de Washare App dit toelaat, mag U (via uw Account) feedback over Dienstverleners indienen, uploaden, publiceren of anderszins beschikbaar stellen. Dergelijke inhoud die U via uw Account verstrekt, blijft uw eigendom. Door deze inhoud echter aan Washare te verstrekken, gaat U ermee akkoord Washare een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije licentie te verlenen, met het recht om in sublicentie te geven, te gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken te maken van, te verspreiden, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, en anderszins op enigerlei wijze exploiteren, dergelijke inhoud in alle formaten en distributiekanalen die nu bekend zijn of hierna worden bedacht (ook op sites en services van derden), zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van U, en zonder de vereiste van betaling aan U of enige andere persoon of entiteit.

4.2. We behouden ons recht voor om te weigeren dergelijke inhoud die door U wordt verstrekt te publiceren (of eerder gepubliceerde inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen) als deze niet voldoet aan onze Aanvaardbaar Gebruik Beleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing om te weigeren om door U verstrekte inhoud te publiceren (of eerder gepubliceerde inhoud te verwijderen). We behouden ook het recht voor om uw Account te sluiten en / of u te verbieden om door gebruikers gegenereerde inhoud te plaatsen via de Washare App als u de voorwaarden van ons Aanvaardbaar Gebruiksbeleid schendt.

4.3. U erkent en accepteert hierbij dat de Cashare App een beoordelingsfunctie bevat die, indien ingeschakeld, Dienstverleners in staat stelt feedback te plaatsen over hun interactie met individuele Klanten. Houd er rekening mee dat deze functie mogelijk niet is afgemeld en van tijd tot tijd negatieve recensies en/of feedback van Dienstverleners kan bevatten, waarover Washare geen controle heeft. De meningen van Dienstverleners zijn die van de persoon die door gebruikers gegenereerde inhoud indient, niet die van Washare en Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud. Echter, als U merkt dat door gebruikers gegenereerde inhoud op de Washare of Cashare Apps op enigerlei wijze is aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onnauwkeurig, onwettig, illegaal of bedrieglijk In elk geval, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar [email protected] met als onderwerp “Aanstootgevende inhoud”. Na ontvangst van uw klacht kunnen Wij de de gebruiker gegenereerde inhoud waarover geklaagd verwijderen, wijzigen of blokkeren.

4.4. Onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, kan Washare, maar is niet verplicht om, dergelijke inhoud naar eigen goeddunken van Washare en op elk moment en om welke reden dan ook te beoordelen, controleren of verwijderen, zonder kennisgeving aan U.

5. App Store Services van Derden

Apple Inc. en Google Inc. (en/of hun toepasselijke internationale dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen) zijn begunstigden van derden bij deze Voorwaarden als u toegang hebt tot de Platform Services met behulp van een toepassing die is ontwikkeld voor respectievelijk mobiele apparaten met Apple iOS of Android. Deze derde begunstigden zijn niet verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van enige diensten die beschikbaar zijn via de Washare App. Uw toegang tot de Platform Services met behulp van deze apparaten is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de servicevoorwaarden van de toepasselijke derde begunstigde.

6. Beëindiging van uw Account

6.1. We kunnen uw Account onmiddellijk na kennisgeving beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook naar eigen goeddunken, ook als U deze Voorwaarden schendt. Beëindiging van uw Account betekent dat U geen gebruik kunt maken van of geen toegang heeft tot de Platformdiensten die worden aangeboden via de Washare App. Bij beëindiging vervalt uw recht op toegang tot de Platformdiensten onmiddellijk en wordt de waarde van de Wallet in uw Account teruggestort op uw bankrekening die is gespecificeerd volgens clausule 3.2, verminderd met:

 • Alle bedragen die We mogen behouden of aftrekken in overeenstemming met deze Voorwaarden, inclusief onder clausule 13; en
 • een redelijke aftrek met betrekking tot onze administratiekosten voor het sluiten van uw Account.

6.2. Als U uw account wilt beëindigen, kunt U dit op elk moment doen, op voorwaarde dat U op dat moment geen ‘live’ boekingen heeft .

6.3. Alle bepalingen van deze Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging zouden moeten overleven, met inbegrip van afwijzing van garantie, vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

6.4. Ons recht om uw Account te beëindigen volgens 6.1 doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

7. De levering van de Platformdiensten

7.1. Washare levert de Platformdiensten aan U. De Platform Services omvatten:

 • Het vergemakkelijken van door U gevraagde boekingen in overeenstemming met deze voorwaarden en het accepteren van dergelijke boekingen als de openbaar gemaakte agent van de relevante Dienstverlener, waardoor een schoonmaakcontract ontstaat tussen U en de relevante Dienstverlener, maar zonder afbreuk te doen aan de rechten van Washare op zijn enige en absolute discretie om een dergelijk verzoek te weigeren en / of een geaccepteerde Boeking te annuleren;
 • Het volgen van de voortgang van het via de Washare App geboekte Schoonmaakcontract via input van de Dienstverlener ;
 • bijhouden van Boekingen; En
 • Het ontvangen en behandelen van feedback, vragen en klachten met betrekking tot door U gemaakte boekingen.

8. Uw Schoonmaakcontract met de Dienstverlener en Uw verplichtingen

8.1. Washare is geen aanbieder van was-, strijk- of andere soortgelijke diensten en voert geen Schoonmaakdiensten uit. Washare biedt een technologieplatform waarmee geregistreerde Dienstverleners en Klanten respectievelijk diensten kunnen verlenen en ontvangen, waaronder wassen en strijken, via een Schoonmaakcontract tussen een Dienstverlener en een Klant.

8.2. De Schoonmaakdiensten worden geleverd door een individuele Dienstverlener onder een Schoonmaakcontract tussen U en de relevante Dienstverlener door uw gebruik van de Platformservices.

8.3. Washare is geen partij bij het Schoonmaakcontract en treedt op als een openbaar makelaar voor de Dienstverlener bij het communiceren van de overeenkomst van de Dienstverlener om een Schoonmaakcontract met U aan te gaan.

8.4. Alle Schoonmaakdiensten worden geleverd door Serviceproviders als onafhankelijke externe contractanten die niet in dienst zijn of anderszins zijn ingeschakeld door Washare.

8.5. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 • Washare is niet verplicht om de identiteit te verifiëren of anderszins onderzoek te doen of achtergrondcontroles uit te voeren bij een Dienstverlener en dat U als enige verantwoordelijk bent voor uw fysieke en mentale veiligheid en beveiliging met betrekking tot enige interactie met een Dienstverlener.;
 • U blijft kalm, beleefd en hoffelijk tegenover alle Dienstverleners;
 • U inspecteert alle kledingstukken die door een Dienstverlener zijn schoongemaakt voordat U het afhaalpunt verlaat (als U uw kleding ophaalt volgens het Schoonmaakcontract) of ze uw pand verlaten (als uw kleding volgens het Schoonmaakcontract door de Dienstverlener bij U wordt afgeleverd).;
 • U zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele klachten die U heeft over een Dienstverlener of een andere derde partij met betrekking tot de Schoonmaakdiensten door een e-mail te sturen naar [email protected]; en
 • Zodra U een schoonmaakcontract bent aangegaan met een Dienstverlener, gaat U ermee akkoord geen enkele regeling te treffen voor de ontvangst van gelijkwaardige of vergelijkbare services met die Dienstverlener anders dan via de Washare App.

9. Beperking van Aansprakelijkheid – Gelieve zorgvuldig te lezen

9.1. Onder voorbehoud van clausule 9.2 mag washare’s maximale aggregaverplichting jegens U op grond van of in verband met deze Voorwaarden, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van het wettelijk recht of anderszins, in geen geval meer dan 111 Euro bedragen. Verder is Washare op geen enkele manier aansprakelijk jegens U (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins) voor:

 1. elk verzoek om een Boeking dat niet is geaccepteerd of die is geannuleerd door de Dienstverlener (behalve voor zover uiteengezet in clausule 12);
 2. verlies van of schade aan eigendommen van U of een andere persoon (inclusief kledingstukken) als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Schoonmaakdiensten door de Dienstverlener;
 • enig verlies, schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid geleden door iemand anders dan U in verband met uw gebruik van de Washare App;
 1. enig verlies van inkomen of winst, verlies van contracten, verlies van kansen, verlies van zaken of goodwill, of andere immateriële verliezen of voor enige indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook ontstaan (zelfs als Washare door U op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade); of
 2. enig ander verlies, schade, kosten, uitgaven of aansprakelijkheid die U lijdt in verband met de Platformdiensten, behalve voor zover Washare haar verplichtingen jegens U niet nakomt met die mate van vaardigheid en zorg die redelijkerwijs en normaal gesproken van een ijverige en professionele aanbieder van diensten vergelijkbaar met de Platformdiensten.

U gaat ermee akkoord dat de beperkingen uiteengezet in deze clausule 9.1 eerlijk en redelijk zijn, in het bijzonder gelet op het feit dat de Washare App en de Platformdiensten gratis aan U worden verstrekt en dat Washare alleen een vergoeding ontvangt in het geval dat U het aangaan en ontvangen van Schoonmaakdiensten onder een Schoonmaakcontract.

9.2. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Washare uit of beperkt op enigerlei wijze de aansprakelijkheid van Washare voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of vanwege zijn opzettelijk verzuim of enige andere aansprakelijkheid, voor zover deze niet wettelijk mag worden uitgesloten of beperkt.

10. Toepasselijk Recht

10.1. Deze Voorwaarden en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met hen of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

10.2. Elk geschil, claim of geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

11. Betaling

11.1. Uw verzoek en ontvangst van Schoonmaakdiensten van een Dienstverlener zal resulteren in kosten voor U ter hoogte van het bedrag dat wordt vermeld op de Washare App op het moment dat U een boeking aanvraagt (de “Kosten“).

11.2. Voordat U een boeking aanvraagt, moet U uw Wallet met voldoende saldo vullen om de kosten van de aangevraagde Schoonmaakdiensten volledig te dekken. Het minimumbedrag dat U in een transactie in uw Wallet kunt laden, is 11,00 Euro.

11.3. Nadat U de Schoonmaakdiensten hebt ontvangen onder een Schoonmaakcontract, zullen Wij uw betaling van de Kosten aan de Dienstverlener vergemakkelijken als bekendgemaakte betalingsagent voor U en als bekendgemaakt incassobureau voor de Dienstverlener.

11.4. Betaling van de Kosten op de manier beschreven in clausule 11.1 wordt beschouwd als dezelfde betaling die U rechtstreeks aan de Dienstverlener doet. Kosten en betaling van de Kosten zijn inclusief toepasselijke belastingen (inclusief BTW). Door U betaalde Kosten zijn definitief en kunnen niet worden gerestitueerd, tenzij door Washare redelijkerwijs anders wordt bepaald.

11.5. Tussen U en Washare behoudt Washare zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken Kosten vast te stellen, te verwijderen en / of te herzien voor enige of alle Platformdiensten en / of de Schoonmaakdiensten. Verder erkent U en gaat ermee akkoord dat de Kosten aanzienlijk kunnen fluctueren in tijden van grote of lage vraag naar Dienstverleners , hetzij in het algemeen, hetzij in een bepaald geografisch gebied.

11.6. Washare kan van tijd tot tijd bepaalde Klanten promotionele aanbiedingen en kortingen bieden die kunnen resulteren in verschillende bedragen die in rekening worden gebracht voor de zelfde of vergelijkbare diensten die worden aangeboden via de Washare App. U stemt ermee in dat dergelijke promotionele aanbiedingen en kortingen, tenzij ze ook aan U beschikbaar worden gesteld, niet van toepassing zijn op de door U verschuldigde Kosten.

11.7. Washare kan alle bedragen die U verschuldigd bent van uw Wallet aftrekken indien de omstandigheden uiteengezet in clausule 13 van toepassing zijn.

12. Vertraging of Annulering van een Boeking door een Dienstverlener

12.1. Een Dienstverlener kan een Schoonmaakcontract annuleren binnen vijf (5) minuten nadat de Boeking door U is gemaakt. Als een Dienstverlener na die periode een Schoonmaakcontract opzegt, worden annuleringskosten van 3,50 Euro aan de Dienstverlener in rekening gebracht, die aan U moeten worden betaald. Een Dienstverlener mag een Schoonmaakcontract niet opzeggen nadat hij de zaken heeft ontvangen die het onderwerp zijn van de Schoonmaakdiensten.

12.2. Als de Dienstverlener de items niet accepteert voor reiniging of de items voor reiniging niet bij U ophaalt (zoals van toepassing) binnen één (1) uur na de voorziene tijd voor aflevering of ophalen (zoals van toepassing), zal de Dienstverlener worden 50 cent per uur vertraging (of een deel daarvan) in rekening gebracht, die allemaal aan U moeten worden betaald. Als er een vertraging van twee uur of meer is, wordt het schoonmaakcontract geacht te zijn geannuleerd en zal de Dienstverlener ook annuleringskosten van 3,50 Euro in rekening worden gebracht, die aan U moeten worden betaald.

12.3. Als de Dienstverlener de Schoonmaakdiensten niet levert onder het Schoonmaakcontract, worden er annuleringskosten van 3,50 Euro in rekening gebracht, die aan U moeten worden betaald.

12.4. Als de Dienstverlener de artikelen niet binnen één (1) uur na het verstrijken van de tijd voor het retourneren aan U retourneert, wordt de Dienstverlener 3,50 Euro per dag vertraging (of een deel daarvan) in rekening gebracht met een maximum van 111,00 Euro, waarvan aan U verschuldigd zal zijn.

13.Vertraging of Annulering van een Boeking door U.

13.1. BELANGRIJKE OPMERKING: DEZE CLAUSULE BEVAT DETAILS VAN DE DOOR U TE BETALEN KOSTEN WANNEER U EEN VERTRAGING VEROORZAAKT OF EEN BOEKING ANNULEERT. ALLE TE BETALEN KOSTEN ZULLEN VAN UW WALLET WORDEN AFGETROKKEN.

13.2. U kunt een Boeking binnen vijf (5) minuten na plaatsing annuleren. Als U na die periode annuleert, worden annuleringskosten van 3,50 Euro in rekening gebracht, die aan de Dienstverlener moeten worden betaald.

13.3. Als U de artikelen niet bij de Dienstverlener aflevert of het ophalen van de items door de Dienstverlener mogelijk maakt binnen één (1) uur na de voorziene tijd voor bezorging of ophaling (indien van toepassing), wordt U 50 cent per uur in rekening gebracht vertraging (of een deel daarvan), die verschuldigd is aan de Dienstverlener. Als er een vertraging van twee uur of meer is, wordt het Schoonmaakcontract geacht te zijn geannuleerd en worden er ook annuleringskosten van 3,50 euro in rekening gebracht, die aan de Dienstverlener moeten worden betaald.

13.4. U kunt een Schoonmaakcontract niet meer opzeggen nadat de Dienstverlener de zaken heeft ontvangen die het onderwerp zijn van de Schoonmaakdiensten.

13.5. Als U de artikelen niet binnen één (1) uur na de af te halen tijd bij de Dienstverlener ophaalt, wordt 1,10 Euro per dag vertraging (of een deel daarvan) in rekening gebracht met een maximum van 35,00 Euro verschuldigd zijn aan de dienstverlener. Als er een vertraging van meer dan 30 dagen is, heeft de Dienstverlener het recht om de items te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid jegens U.

13.6. Alle bedragen die U op grond van deze clausule 12 verschuldigd bent, worden in mindering gebracht op uw Wallet [of, als er onvoldoende saldo in uw Wallet zit, op alle volgende betalingen aan U waarop U anders recht zou hebben]. Dit recht op aftrek is een aanvulling op alle andere rechten of rechtsmiddelen die we mogelijk hebben onder deze Voorwaarden, inclusief onder clausule 15.

14. Problemen en Klachten Oplossen

14.1. Wij geven om uw ervaring en willen de hoogst mogelijke normen garanderen, dus als U een klacht wilt indienen over een van de Dienstverleners of de Schoonmaakdiensten, stuur dan een e-mail naar [email protected] en We zullen ons best doen om U te helpen.

14.2. Na ontvangst van een klacht zullen we contact opnemen met de relevante Dienstverlener om te proberen het probleem namens U op te lossen. Als we het probleem niet kunnen oplossen na contact met de Dienstverlener, als we het in alle omstandigheden eerlijk achten, kunnen we naar eigen goeddunken ervoor kiezen om:

 • Als het geschil betrekking heeft op de kwaliteit van de uitvoering van het Schoonmaakcontract maar geen schade aan of verlies van uw kleding met zich meebrengt, crediteer dan uw Wallet met een bedrag dat wij in de gegeven omstandigheden redelijk achten (dat in geen geval hoger zal zijn dan het betaalde bedrag door U voor het Schoonmaakcontract); of
 • Als het geschil betrekking heeft op schade aan of verlies van uw kleding, crediteer uw Wallet dan met een bedrag gelijk aan de vervangingswaarde van de verloren of beschadigde items (met een limiet van 55,00 euro per item en een gecombineerde limiet van 111,00 euro voor elk Schoonmaakcontract).
 • BELANGRIJKE OPMERKING: HOUD ER REKENING MEE DAT WE TIJDENS ALLE KLACHTEN OVER ONS DIENSTVERLENERS ZEER ERNSTIG NEEMEN EN ALTIJD ZULLEN DOEN WAT WIJ KUNNEN HELPEN OM ZE OP TE LOSSEN, ZIJN WIJ NIET VERANTWOORDELIJK JEGENS U VOOR DE REINIGING VAN DE DIENSTEN EN EEN ONDERNEMENDE DIENST GEEN VERPLICHTING OM UW WALLET TE CREDEREN OF U ENIGE VORM VAN TERUGBETALING TE BIEDEN IN HET GEVAL U NIET TEVREDEN BENT OVER DE REINIGINGSDIENSTEN DIE U VAN ONS DIENSTVERLENERS HEEFT ONTVANGEN.

15. Disclaimer

15.1. De Platformdiensten worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”. Washare wijst alle verklaringen en garanties af, expliciet, impliciet of wettelijk, die niet expliciet in deze voorwaarden zijn uiteengezet, inclusief alle impliciete garanties. Bovendien geeft Washare geen verklaring, garantie of garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit en geschiktheid of beschikbaarheid van de Platformdiensten, of dat de Platformdiensten ononderbroken of foutloos zullen zijn.

15.2. U stemt ermee in Washare te vrijwaren van alle claims, eisen, verliezen, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met: (i) uw ontvangst van de schoonmaakdiensten door een Dienstverlener; (ii) uw schending van een van deze voorwaarden; (iii) Washare’s gebruik van uw inhoud zoals beschreven in clausule 4.1 hierboven; of (iv) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief externe Dienstverleners.

16. Diversen

16.1. U mag deze Voorwaarden niet geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Washare. U geeft uw goedkeuring aan Washare voor het toewijzen of overdragen van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk, inclusief aan: (i) een dochteronderneming of gelieerde onderneming; (ii) een verwerver van het eigen vermogen, bedrijf of activa van Washare; of (iii) een opvolger door fusie of overname.

16.2. Als een bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder een toepasselijke wet, wordt een dergelijke bepaling of een deel daarvan, voor zover deze kan worden gescheiden van de overige bepalingen, geacht te zijn weggelaten uit deze Voorwaarden en heeft geen enkele invloed op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

16.3. Tenzij anders vermeld in de sectie hierboven getiteld “Er zijn andere voorwaarden die op U van toepassing kunnen zijn”, vormen deze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen U en Washare en vervangen alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen U en Washare, of deze nu mondeling zijn of schriftelijk, voor zover toegestaan door de wet.

16.4. Het falen van een van de partijen om op enig moment of voor een bepaalde periode enige bepaling van of enig recht uit hoofde van deze Voorwaarden af te dwingen of uit te oefenen, vormt geen, en zal niet worden geïnterpreteerd als, afstand doen van een dergelijke bepaling of recht en zal in heeft geen enkele invloed op het recht van die partij om het later af te dwingen of uit te oefenen.

16.5. Een persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden heeft niet het recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.