Copyright and Intellectual Property Policy

WASHARE LIMITED

W Washare szanujemy i uznajemy prawa autorskie i prawa własności intelektualnej oraz prawa we wszystkich jurysdykcjach, a także prawne, moralne, naturalne i inne prawa osób wynikające z praw własności intelektualnej.

W Washare dążymy do pełnej zgodności z prawami własności intelektualnej i dążymy do tworzenia i popierania oryginalnych treści i procesów, które są unikalne dla Washare bez naruszania praw innych osób (zarówno fizycznych, jak i prawnych).

Washare lub jej spółki zależne i wyznaczeni agenci zastrzegają sobie prawo do wniesienia pozwu dozwolonego przez prawo z powodu naruszenia jej praw autorskich i praw własności intelektualnej przeciwko jakiejkolwiek osobie (zarówno fizycznej, jak i prawnej) w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Washare oczekuje, że jego użytkownicy usług i inne osoby będą szanować jego prawa autorskie i prawa własności intelektualnej. Proszę odnieść się do sekcji 13, 20 i 21 Warunków użytkownika Washare (które mogą być okresowo uzupełniane lub zmieniane), aby zapoznać się z ogólnym stanowiskiem Washare w zakresie praw autorskich i własności intelektualnej.

Podobnie, jeśli uważasz, że Washare naruszyło Twoje prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej, skontaktuj się z Washare, podając podstawę swojego sporu. Washare postara się szybko reagować na roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej.